Mgr. Klára Svobodová

Notářka v Praze

Osvědčování jiných právních skutečností

Kromě legalizace a vidimace osvědčují notáři další právně významné skutečnosti, a to:

  • osvědčení o předložení listiny
  • osvědčení průběhu valných hromad
  • osvědčení o tom, že je někdo naživu
  • osvědčení jiných skutkových dějů
  • osvědčení o prohlášení